icons
icons

קדט קיי וי מברכים אותך על רכישת מוצר insta360

קדט קיי וי הינה היבואנית הרשמית למוצרי insta360 בישראל.
הפעלת האחריות בעמוד זה הינה למכשירים שנרכשו בישראל באמצעות אחד  המשווקים המורשים למוצרי insta360 ואשר יובאו לישראל באמצעות היבואן הרשמי קדט קיי וי בלבד.  ׳

לצורך הפעלת תעודת האחריות למוצרים
יש למלא את הטופס עם כל פרטי המוצר בהתאם לחשבונית הרכישה

פרטי תעודת האחריות :

*תעודת אחריות שמולאה ונשלחה בצורה תקינה תתקבל בתוך כ-30 יום

לתיקון מכשירים שלא במסגרת אחריות

גלילה למעלה דילוג לתוכן